Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Dostawa żywności na potrzeby stołówki Szkolnej GZS w Łagowie"

Czytaj więcej...